สายรัดข้อมือวัดชีพจรด้วยHearth Rate Pulse Sensor โดยบอร์ดArduinoพร้อมแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้สวมใส่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนัญญา ทรงยศ, ศจีรัตน์ แซ่มัก, ติชิลา ศุภพฤกษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิศร เสมพืช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสายรัดข้อมือวัดชีพจรด้วย Hearth Rate Pulse Sensor โดยบอร์ด Arduino พร้อมแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้สวมใส่ เป็นโครงงานที่มีจุดประสงค์ในการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังความผิดปกติของชีพจรของผู้สวมใส่ผ่านเครื่องมือสื่อสาร และแอปพลิเคชั่นที่เน้นในเรื่องการใช้งานที่ง่ายและเข้าใจง่าย ซึ่งประกอบไปด้วย Heart Rate Paluse Sensor ซึ่งเชื่อมกับบอร์ดArduinoเพื่อจะส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์เมื่อระดับชีพจรสูงกว่าหรือต่ำกว่าปกติ(ที่ทางผู้พัฒนาได้กำหนดไว้) รวมถึงการที่เราใช้แอพจากNETPIE ที่จะมีฟังก์ชันแจ้งเตือนเมื่อผู้ป่วยกดที่ปุ่มขอความช่วยเหลือ