เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติผ่านมือถือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัศม์เดช เชยชื่นจิตร, ปุณยวีร์ เฉี่ยวย้อย, ธนพล คงเมฆ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร เสียมไหม, วีระยุทธิ์ นิลละออ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาและสร้างเครื่องให้อาหารปลาที่ทำงานอัตโนมัติผ่านการควบคุมด้วยมือถือ เพื่อช่วยสะดวกและอำนวยความสะดวกในการดูแลและเลี้ยงปลาในบ่อปลาหรืออาคารปลาของผู้ใช้ โครงงานนี้รวมถึงฟีเจอร์หลากหลายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลาและเพิ่มความสุขให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

คุณสมบัติหลักของโครงงาน:

แพลตฟอร์มควบคุมผ่านมือถือ: ผู้ใช้สามารถควบคุมเครื่องให้อาหารปลาผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือของพวกเขา ที่ทำให้ง่ายต่อการตั้งค่าเวลาในการให้อาหารและปรับปรุงปริมาณอาหารที่ให้ให้กับปลาได้อย่างสะดวกสบาย

ตั้งค่าเวลาให้อาหาร: ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาที่ต้องการให้อาหารปลาในแต่ละวัน ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติในเวลาที่กำหนดเพื่อให้ปลาได้รับอาหารตามต้องการ

เซ็นเซอร์ตรวจสอบระดับอาหาร: เครื่องให้อาหารปลาจะมีเซนเซอร์ที่ตรวจสอบระดับอาหารในบ่อ และเมื่อระดับน้อยลง ระบบจะทำงานเพื่อให้อาหารเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ

ระบบแจ้งเตือน: แอปพลิเคชันบนมือถือจะส่งการแจ้งเตือนถึงผู้ใช้เมื่อเครื่องให้อาหารปลาต้องการการบำรุงรักษาหรือเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่อง

การตั้งค่าปริมาณอาหาร: ผู้ใช้สามารถกำหนดปริมาณอาหารที่ต้องการให้ในแต่ละครั้งในการให้อาหาร โดยอัตโนมัติ

ระบบการเก็บข้อมูล: แอปพลิเคชันจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการให้อาหารและสุขภาพของปลา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ในระยะยาว

โครงงานเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติผ่านมือถือนี้เป็นตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดูแลสัตว์เลี้ยงแบบอัจฉริยะ ซึ่งมีประโยชน์ในการประหยัดเวลาและทรัพยากรในการดูแลปลา และเพิ่มโอกาสให้ปลาของคุณมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องที่มีการให้อาหารอย่างถูกต้องและปริมาณที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม