สกินแคร์จากเมล็ดยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไรยาน อาลีกา, นูรฮานีซา หะยีดือราซิง, อิคลัศ ดิงดอรอแม็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อับดุรเราะฮ์มาน บือนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมล็ดยางพาราเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้ แต่พบว่าเมล็ดยางพาราตกหล่นเป็น จํานวนมากโดย 98% ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ ไม่มีราคา เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์เราจึงเห็นโอกาสในการนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ บํารุงผิว การศึกษาสมบัติทางกายภาพของน้ำมันเมล็ดยางพาราครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการนํามาเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผลการศึกษาน้ำมันเมล็ดยางพารา สกัดได้ปริมาณ 40-50% (เมล็ดใน) จากการสกัดน้ำมันประกอบด้วยโปรตีนสูง สกัดได้กรดไขมันไม่อิ่มตัว linoleic, linolenic และ oleic คุณสมบัติให้ในการบํารุงผิวพรรณ ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว เพิ่มความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระ มีวิธีการสกัดใช้ตัวทําละลาย ปิโตรเลียม ของเหลวที่ได้จากการสกัดจะนําไประเหยตัวทําละลายออกจะได้น้ำมันออกมา และสู่กระบวนการพัฒนาเป็นเครื่องสําอาง ประกอบด้วย มาร์คหน้า คลีนซิ่ง แฮนด์ครีม ลิปบาร์ม และเซรั่มน้ำมันที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง