พลาสเตอร์ปิดแผลแบบเหลวที่มีสารสกัดจากมะกรูดและต้อยติ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภาสิริ สงฆ์รักษา, ปภัชญา ศิรกรวิไล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสเตอร์ปิดแผลแบบเหลวที่มีสารสกัดจากมะกรูดและต้อยติ่งสามารถ แก้ปัญหาการรักษาบาดแผลขนาดเล็กและบาดแผลตามข้อพับต่างๆที่สามารถดูแลรักษายาก เนื่องจากถ้าใช้พลาสเตอร์ยาแบบปกติก็จะเกิดปัญหา เช่น รักษาแผลบริเวณข้อพับได้ยาก เกิดการระคายเคือง เป็นต้น อีกทั้งยังลดการสะสมของสารเคมีบริเวณผิวหนัง เนื่องจากผู้จัดทำใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและสมานแผลได้ดีอย่างต้อยติ่งและมะกรูดมาเป็นส่วนหนึ่งของพลาสเตอร์ยา การนำสมุนไพรมาใช้ยังแก้ปัญหาวัชพืชที่เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ที่หลายคนมองข้ามจนกลายเป็นขยะได้อีกด้วย