แผ่นดูดซับเอทิลีนจากทะลายปาล์มเพื่อชะลอความสุกของมะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อานัส บินเสะ, อดิเทพ ชูศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มลิวัลย์ ปาณะศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเเผ่นดูดซับเอทิลีนจากทลายปาล์มและถ่านกัมมันต์ เพื่อชะลอความสุกของมะม่วงโดยใช้ถ่านกัมมันต์0%,10%,20%,30%ของน้ำหนักทลายปาล์มผสมกับทลายปาล์ม50กรัม นำทะลายปาล์มตัดเป็นชิ้นเล็กๆล้างให้สะอาดแล้วเข้าเตาอบ60องศาเซลเซียส นำไปแช่NaoH 5%ในน้ำ100mLนำมาล้างให้เป็นกลางแล้วไปอบที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสจนแห้ง นำเส้นใยไปแช่น้ำ1-2ชม ให้เส้นใยพองตัว นำมาปั่นให้ละเอียดแล้วมาผสมกับถ่านกัมมันต์ชนิดผง30%ของน้ำหนักเส้นใยและน้ำ1500mLใส่ในเครื่องปั่นแล้วปั่นให้ละเอียด3นาที นำที่ได้มาเทใส่แม่พิมพ์กระดาษแล้วอบ60องศาเซลเซียสจนแห้ง ได้แผ่นกระดาษจากทะลายปาล์มผสมถ่านกัมมันต์ในการห่อมะม่วงเพื่อศึกษาการชะลอความสุกของมะม่วง