แผนที่สำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อับดุลอาซิซ เจ๊ะยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงษ์ศักดิ์ ไชยสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาและพัฒนาการการทำงานของแผนที่สำหรับผู้พิการทางสายตา มีหลักการทำงานคล้ายกับอักษรเบรลล์ มีการใช้จุดและเส้นนูน-ต่ำเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถรับรู้เส้นทางบนแผนที่ได้ ผ่านประสาทสัมผัสที่นอกเหนือจากการมองเห็น มีลำโพงอัดเสียงประกอบช่วยนำทาง ใช้วัสดุพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุพอลิเมอร์ที่แข็งแรงและมีน้ำหนักที่เบา โดยภายในมีการใช้บอร์ด Arduino และเซนเซอร์ตรวจจับการสัมผัสด้วยมือของผู้ใช้งาน ช่วยในการนำทางผู้พิการทางสายตาภายในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน สวนสาธารณะ หมู่บ้าน ตรอก ซอย และถนนต่าง ๆ