เกมเศรษฐีท่องเที่ยวลำปาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริศนา อินจันทร์, ปวีณา แหยมประเสริฐ, ณิชนันท์ หมุดเชื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรเจิด สระปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานคณิตศาสตร์ครั้งนี้ เราได้ศึกษาเรื่องความน่าจะเป็นโดยการนำโครงงานเรื่องเกมเศรษฐีมาต่อยอด เราได้สร้างเกมเศรษฐี แต่พวกเราใช้วงล้อมาใช้ในการเล่นแต่ละตา มาเปรียบเทียบกับการเล่นเกมเศรษฐีแบบดั้งเดิมที่ใช้ลูกเต๋าในการทอยเพื่อเดินในแต่ละตา ว่าการเล่นแบบไหนจะมีโอกาสชนะมากกว่าโดยการเล่นเกมเศรษฐีแบบดั้งเดิมใช้ลูกเต๋า2ลูก ลูกละ 6 ด้าน จะได้ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ทั้งหมด

6×6=36 เหตุการณ์ มีผลลัพธ์คือ(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6),(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),

(3,6),(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6),(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)ความน่าจะเป็นที่จะทอยได้ 12 แต้ม = 1/36การเล่นเกมเศรษฐีแบบใช้วงล้อในการเล่น วงล้อมีทั้งหมด 12 ช่อง ดังนั้นจะได้ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งหมด 12 เหตุการณ์ มีผลลัพธ์คือ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ความน่าจะเป็นที่จะหมุนวงล้อได้ 12 แต้ม = 1/12

จะสังเกตได้ว่า การเล่นเกมเศรษฐีแบบใช้วงล้อ เหตุการณ์ที่จะได้ 12 แต้ม มีโอกาสมากกว่าการแบบดั้งเดิมถึง3เท่า