เก็บแต้มแสนสนุกไปกับคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจนจิรา มีสุวรรณ, ปรางสุภรณ์ แสงมีอานุภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรเจิด สระปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งยกมา 5 เรื่องได้แก่ แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์(เซต),ค่าความจริง,สูตรตรรกศาสตร์,ประโยคเปิดและการอ้างเหตุผลซึ่งทั้ง5เรื่องต้องใช้ทักษะในการจำและวิเคราะห์ที่แม่นยำและรวดเร็วกลุ่มนักวิจัยจึงจัดทำไพ่ที่มีคำถามสุ่มไว้และจะมีการนับแต้มหากตอบถูกทั้งนี้เพื่อทำให้เกมไม่น่าเบื่อและใช้เวลานานเกินไปจึงจะมีสัญลักษณ์พิเศษซ่อนไว้ด้วยเพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการแข่งขันร่วมกับฝ่ายตรงข้าม