การเพิ่มประสิทธิภาพครีมกันแดดด้วยแคโรทีนอยด์ที่สกัดจากเปลือกมะม่วงสุก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิรุฬห์ เค้าไพบูลย์, อภิวัสน์ สิงห์โตทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วไลภรณ์ อรรถศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แสงแดดถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผิวหนังของมนุษย์ เพราะในแสงแดดมีรังสี UV ที่เป็นตัวกระตุ้นให้สารอนูมูลอิสระในผิวหนังทำงานเร็วขึ้น สิ่งที่ไว้ช่วยในการกันรังสีUV ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ครีมกันแดด จากการศึกษาพบว่าถ้าเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปในครีมกันแดดก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกันแดดของครีมกันแดดได้ ซึ่งในเปลือกมะม่วงสุกมีสารต้านต้านอนุมูลอิสระประเภท แคโรทีนอยด์อยู่มากและยังเป็นของที่เหลือจากการรับประทานมะม่วงจึงทำให้มีต้นทุนที่ต่ำและช่วยลดขยะ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระประเภทแคโรทีนอยด์จากเปลือกมะม่วงสุกในสายพันธุ์ต่าง ๆ มาผสมกับครีมกันแดด เพื่อมาเปรียบเทียบกันในระหว่างสายพันธุ์ว่าสายพันธุ์ไหนมีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบของรังสี UV ให้ครีมกันแดดได้มากที่สุดโดยวัดจากค่า IC50 และ SPF และนำสารสกัดจากเปลือกมะม่วงสุกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดจากที่คัดเลือกมาแล้ว มา 10 g 20 g 30 g และ 40 g จากนั้นนำครีมกันแดดมาผสมกับสารสกัดจากเปลือกมะม่วงสุก 10 g 20 g 30 g และ 40 g ตามลำดับ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นหาค่าการต้านอนุมูลอิสระของครีมกันแดด โดยใช้วิธี DPPH และหาค่า SPF