แคร์ตัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรชนัน ศรีละมุล, นภัส อินทวิเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีคนมากมายหันมาเลี้ยงพืชจำพวกแคคตัสกันเยอะขึ้น เนื่องจากเป็นพืชที่ไม่ต้องคอยรดน้ำบ่อยเหมือนพืชอื่นๆ ดูแลง่าย มีให้เลือกตามขนาดที่ต้องการ จึงเป็นต้นไม้ที่มีความนิยมอยู่ในขณะนี้และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย แคคตัสเหมาะกับการตกแต่งบ้านหรือคอนโด ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากในการจัดวาง ไม่ต้องรดน้ำเยอะเกินไป แค่รดน้ำในเวลาที่ถูกต้องและปริมาณที่พอเหมาะกับสายพันธุ์นั้นๆ ก็สามารถเลี้ยงแคคตัสได้

บางคนที่เริ่มต้นหันมาปลูกกระบองเพรชหรือแคคตัส เพราะรูปร่างที่สวยงามและแปลกตา บางคนก็เข้าใจไปเองว่าต้นไม้เหล่านี้ชอบแดดจัด และไม่ชอบน้ำแต่เมื่อซื้อมาปลูก มันก็จะเหี่ยวและตายในไม่ช้า

จึงเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผู้ที่เริ่มต้น ทำความรู้จักกับแคคตัส ดังนั้นแอพ CARETUS ถือเป็นคู่มือที่ดีที่จะให้ความรู้ในด้านสายพันธุ์หลักๆของแคคตัส วิธีการดูแล ช่องทางร้านค้าแนะนำที่สามารถติดต่อซื้อ-ขายกันได้