เตาอบจากพลังงานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสพชัย บุญอินทร์, ฑิฆัมพร เพ็ชร์เรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรนภา อาจสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการที่โลกของเรามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มาก เราจึงอยากนำก๊าซนี้มาใช้ประโยชน์โดยการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใส่ไปในเตาอบที่มีฟอยล์ห่อขนมที่จะอบเพื่อป้องกันอันตรายจากก๊าซนี้ เมื่อนำก๊าซมาใส่ในเตาอบแล้ว จึงเปิดไฟของเตาอบด้วยความร้อนสูง ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีจึงปิดไฟ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้ความร้อนคงอยู่ในเตาและทำให้ขนมสุกเมื่อขนมสุกแล้วจึงนำกำมะถันแบบผงไปโรยที่ฟอลย์เพื่อดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป จากนั้นจึงนำฟอยล์ออกจากขนม และนำไปรับประทานได้