การเปรียบเทียบปริมาณสารแอนติออกซิแดนท์และศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในการย่อยไขมันและเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของผลลังแข

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจนจิรา ศิริสงค์, จิณณากานต์ กิตติสหนิยม, วรินญา ลู่โรจน์เรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเปรียบเทียบปริมาณสารแอนติออกซิแดนท์และศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในการย่อยไขมันและเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของผลลังแข

วรินญา ลู่โรจน์เรือง1, จิณณากานต์ กิตติสหนิยม1, เจนจิรา ศิริสงค์1 และพิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์1

1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ลังแข (Baccaurea macrocarpa) เป็นพันธุ์ไม้หายากที่เสี่ยงสูญพันธุ์ พบขึ้นตามป่าดิบชื้นประจำถิ่นภาคใต้ ชาวบ้านจะนำยอด ใบอ่อนหรือผลอ่อน ซึ่งมีรสเปรี้ยว ใช้ทานเป็นผัก ส่วนเปลือกผลสุกมีสีแดง นำไปประกอบอาหาร เนื้อมีรสเปรี้ยวและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เนื่องจากมีวิตามินซีสูง ช่วยในการสังเคราะห์คอลลาเจน เเต่อย่างไรก็ตามถึงเเม้ว่าลังเเขจะมีสรรพคุณทางการยา เช่น การมีวิตามินสูง เเละการควบคุมความดันโลหิต เเต่ไม่มีงานวิจัยหรือการทดลองที่เเน่ชัดว่า ส่วนใดมีคุณสมบัติดังกล่าวและในปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดเป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นจากในอดีต จึงทำให้เกิดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากสาเหตุนี้เป็นจำนวนมาก ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหานี้ จึงศึกษาปริมาณสารแอนตี้ออกซิแดนท์ในส่วนต่างๆของผลลังแข เช่น เปลือกผล เนื้อผลเเละเมล็ด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งไขมันโดยยับยั้งการรวมตัวของ LDL และ oxygen ทำให้ LDL ไม่สามารถจับตัวกับอนุมูลอิระได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการนำไปพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป