ประคบเย็นฉุกเฉินขนาดพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันทนา แก้วจีน, เปมิกา ชมภูทวีป

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันผู้คนนิยมใช้ประคบในการบรรเทาอาการปวดโดยประคบเย็นซึ่งในสถานการณ์ต่างๆมีการใช้ประคบในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 99-100)กรณีอุบัติเหตุ เช่น ข้อแพลง, เคล็ด, พกช้ำต่างๆ ต้องรอให้ผ่าน 24 ชั่วโมงไปก่อนหรือรอให้อาการ อักเสบผ่านไปก่อนซึ่งระหว่างนั้นเราควรใช้การประคบด้วยน้ำแข็งเพราะความเย็นช่วยให้หลอดเลือดหดตัว เลือดมาเลี้ยงบริเวณที่บาดเจ็บน้อยลง อุปกรณ์ที่ใช้ประคบเย็น เช่น แผ่นแช่เย็น ผ้าห่อน้ำแข็ง (อภิญญา เพียรพิจารณ์ และคณะ.(2550))ซึ่งประคบเย็นนั้นหากอุณหภูมิที่ใช้สูงหรือต่ำเกินไป หรือใช้เวลาประคบแต่ละครั้งนานเกินไป จะส่งผลให้เนื้อเยื่อที่ประคบบาดเจ็บมากขึ้น

จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ผู้ศึกษาเกิดแนวคิดที่จะทำประคบเย็น ที่สามารถบอกอุณหภูมิที่เหมาะสมในการประคบและเวลาที่ใช้ในการประคบซึ่งประคบเย็นมีขนาดกะทัดรัดพกพาง่ายและสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมีไฟฟ้าเนื่องจากประคบเย็นนั้นใช้แบตเตอรี่และเหมาะกับสถานการณ์ฉุกเฉิน