ผลิตภัณฑ์ขนมปังผสมหัวบุกไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฐมาพร เลิศดีกรี, สโรชา ดอกหอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรชรี รักษาศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันขนมปังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งในผลิตภัณฑ์ขนมปังมีแป้งเป็นส่วนผสมหลัก อุดมไปด้วยพลังงาน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน แต่ให้ปริมาณกากใยที่น้อย ซึ่งหากรับประทานในปริมาณที่มากจะส่งผลให้ระบบการย่อยของร่างกายไม่ดีและอาจส่งผลให้เกิดโรคอ้วนได้เพราะส่วนประกอบของขนมปัง ซึ่งการบริโภคบุกซึ่งเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่เหมาะสมสำหรับการลดความอ้วนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเพราะบุกไข่มีสารกลูโคแมนแนนที่เป็นเส้นใยอาหารช่วยดูดจับไขมันและน้ำตาลออกจากร่างกาย ช่วยลดปริมาณของโคเลสเตอรอลในเส้นเลือด ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาปริมาณบุกไข่ในผลิตภัณฑ์ขนมปังผสมบุกไข่เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับขนมปัง,เพื่อตรวจสอบคุณภาพประสาทสัมผัสของขนมปังผสมผงบุกและเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่สนใจสุขภาพโดยมีวิธีดำเนินงานดังนี้ การสกัดผงบุกโดยใช้วิธีการสกัดแบบแห้ง,การทำขนมปังโดยผสมผงบุกที่ระดับ100:200:300กรัมในส่วนผสมขนมปัง,การตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการของขนมปังผสมบุกโดยใช้วิธีAOAC 2000 และการทดสอบทางประสารทสัมผัส ด้วยวิธีการให้ความชอบ 9 ระดับ ( 9 point hedonic scale) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จำนวน 50 คน