หุ่นยนต์ดูดฝุ่นสำหรับวัตถุชิ้นเล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตนัย ชูเกลี้ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจษฎา ประวาลปัทม์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและค้นหาอัตโนมัติ ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยทำความสะอาด โดยการดูดเอาเศษฝุ่น เศษขยะต่างๆ เข้าไปในตัวเครื่อง และยังสามารถดูดได้ในที่แคบ แต่ทั้งนี้ยังทางเราได้พัฒนาเพื่อป้องกันปัญหาของชื้นเล็กชิ้นน้อยที่อาจโดนดูดโดยไม่ทันตั้งตัวด้วย