รถเข็นอำนวยความสะดวกในการเข้าห้องน้ำเพื่อขับถ่ายสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรัชดา เหล่าโสด, จิตราพร ขันตี, ชนาภรณ์ ฮวดสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัญญา ทองหาญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาวิจัย รถเข็นอำนวยความสะดวกในการเข้าห้องน้ำเพื่อขับถ่ายสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียง เป็นการวิจัยพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยนำผลจากการศึกษา นำมาออกแบบรถเข็นผู้ป่วยที่สามารถเคลื่อนย้ายเข้าห้องน้ำได้ง่ายโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากรถเข็น ซึ่งจะมีช่องไว้สำหรับขับถ่ายของผู้ป่วยภายในเบาะของรถเข็นซึ่งรถเข็นสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นเตียงสำหรับการนอนได้ ซึ่งเบาะจะป้องกันการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยโดยที่กลไกการทำงานของรถเข็นจะไม่ได้นำระบบของไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลการออกแบบได้ทําการร่างโครงสร้างของรถเข็นโดยคํานึงถึงขนาดสัดส่วนของผู้ป่วยและชักโครก โดยรถเข็นมีขนาดกว้าง 550 มิลลิเมตร ยาว 550 มิลลิเมตร ความสูงที่ปรับได้ตั้งแต่ 400-750 มิลลิเมตร โครงสร้างของรถเข็น ประกอบด้วย โครงรถเข็นที่ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ล้อหน้า (ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร) จำนวน 2 ล้อ ล้อหลัง (ขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร) 2 ล้อ เบาะนั่ง เบาะรองหลังและที่วางเท้า โดยตัวของเบาะทำจากเบาะลมกันแผลกดทับหุ้มด้วยผ้า Cotton 100% ที่มีคุณสมบัติเนื้อผ้านุ่มเนียน ระบายอากาศดี (เนื่องจากเส้นใยมีรูพรุน) ที่มีการจัดวางผ้าในลักษณะการมีระยะห่างของผ้าไว้เพื่อช่วยในเรื่องของการระบายอากาศได้เป็นอย่างดี โดยเบาะนั่งมีช่องสำหรับการขับถ่ายของผู้ป่วยซึ่งประกอบด้วยเบาะเสริมที่ทำจากวัสดุรูปแบบเดียวกันกับเบาะนั่ง มีที่วางเท้าและขาที่สามารถพับเก็บเข้า-ออกได้สะดวก พร้อมเบาะเสริมรองคอที่สามารถถอดเก็บได้ ส่วนตัวด้านข้างของรถเข็นมีที่รองแขนและมีคันโยกไว้ใช้ในการปรับระดับขึ้นลงของรถเข็นไว้ใช้หลังจากที่ผู้ป่วยต้องการทำความสะอาดหลังการขับถ่ายและมีคันโยกที่ใช้ในการเปิด-ปิดช่องเบาะเสริมสำหรับไว้ขับถ่ายภายในเบาะนั่ง