กล่องผลิตและกักเก็บความเย็นจากพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคิน ดาสา, ปริญญา อ่อนพฤกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นายศรสนั่น นนที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตอนนี้โลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่นั่นคือภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศของโลกไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานฟอสซิลที่ผลิตไฟฟ้ามาไว้ใช้งาน หรือสารCFC จากโรงงานอุตสาหกรรมและอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ทางผู้จัดทำโครงงานจึงนำพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้งานควบคู่กับเทอร์โมอิเล็กทริก เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเหลือใช้มาเปลี่ยนรูปให้เป็นความเย็นออกมาไว้ใช้งาน โดยผู้จัดทำได้ทำการติดตั้งโซล่าเซลล์ 25W 12V ขนาด 35x45 เซนติเมตรไว้บนกล่อง ผลิตไฟฟ้าแล้วเก็บไว้ในเซลล์แบตเตอรี่ 3S2P ที่ติดไว้ด้านล่างของกล่อง เพื่อนำไฟฟ้าที่ได้ต่อให้กับเทอร์โมอิเล็กทริก รุ่นTEC1-12706 แล้วระบายความร้อนโดยใช้พัดลม และฮีตซิงค์ ได้ความเย็นออกมาภายในกล่อง เราสามารถทดสอบประสิทธิภาพของได้ ดังนี้ 1.เปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตความเย็น ระหว่างไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์กับไฟบ้านโดยการต่อช็อกเก็ต 12V เข้าไปในบอร์ดโมดูลชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม ชาร์จโดยการเสียบอเดปเตอร์12V เข้ากับไฟบ้าน แล้ววัดค่าความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าที่ใช้ และระยะเวลาในการชาร์จ

2.ระยะเวลาที่กล่องจะเย็นได้ โดยวัดอุณหภูมิภายนอกเป็นตัวแปรต้นและอุณหภูมิภายในเป็นตัวแปรควบคุม

3.ความเร็วในการชาร์จเเบตเตอรี่จนเต็มของโซล่าเซลล์ เปรียบเทียบที่ความเข้มแสงใดๆ (ปิดวงจรทำความเย็น)

จุดเด่นคือ สามารถผลิตไฟฟ้าเก็บไว้ใช้งานได้ สามารถพกพาติดตัวได้ง่าย สะดวก โดยไม่ต้องพึ่งปลั๊กไฟซึ่งต่างจากตู้เย็นที่ไม่สามารถพกพาได้แถมต้องเสียบปลั๊กไฟขณะใช้งาน และอีกอย่างคือสามารถบรรจุสิ่งของที่ต้องได้รับความเย็นตลอดเวลาได้เช่น ช็อกโกแลต ไอศกรีม น้ำอัดลม ผัก ของสด เป็นต้น เราจึงสามารถนำคุณสมบัติเหล่านี้ไปใช้ได้เช่น การเก็บอาหารสดในพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้า การส่งอาหารสด เป็นต้น