ต้นเเบบพลังงานสำรองของอากาศยานไร้คนขับจากพลังงานเเสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยวรัตน์ ไชยสัตย์, รณกร สีสิงห์, ปนัสยา ขุ่ยร้านหญ้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุวัฒน์ อินทรเกษม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เวลาใช้งานโดรนเป็รเวลานานเเล้วเเบตเตอรี่หมดไม่สามารถหยุดชาร์จได้ เช่นงานสำรวจต่อเนื่องที่ต้องใช้งานนาน ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดต้นเเบบโครงงานพลังงานสำรองนี้ขึ้นที่สามรถชาร์จไปด้วยเเละใช้งานไปด้วยพร้อมๆกัน