เม็ดฟู่บ้วนปาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธาสินี ศรีทองสุข, ศศิมา ยอดเเก้ว, ธีรนาฏ ไชยศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะชนก์ เถาสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเม็ดฟู่บ้วนปากนี้ เป็นการนำสมุนไพรไทยที่หาได้ตามท้องถิ่น เเละมีสรรพคุณในการดูเเลรักษาช่องปากมาสกัดเป็นนวัตกรรมบ้วนปากเเบบใหม่ ที่มีลักษณะเป็นเม็ดฟู่ ของเเข็ง ละลายน้ำ ทำให้สะดวกต่อการพกพาเเละการใช้งาน เพื่อช่วยตอบสนองต่อผู้คนในปัจจุบันที่หันมาดูเเลสุขภาพในช่องปาดมากขึ้น