สารเคอร์ซิวตินจากหัวหอมยับยั้งแบคทีเรียในแผ่นเกี๊ยว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสนันท์ เรืองมาก, ภชารัตน์ โตรณ, ศิรภัสสร ธิรักษพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กานติมา สมาธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาที่พบมากในร้านขายก๋วยเตี๋ยว คือ การซื้อแผ่นเกี๊ยวมาปริมาณมาก แต่ไม่ได้ใช้ ทำให้แผ่นเกี๊ยวเกิดการเน่าเสีย ที่เกิดจากแบคทีเรีย ส่งผลให้ร้านก๋วยเตี๋ยวขาดทุน ผู้จัดทำจึงนำสารเคอร์ซิวติน(Quercetin) ในหัวหอม ซึ่งหาได้ง่ายตามท้องตลาด มายับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย