ช้อนช่วยเหลือการควบคุมมือในการรับประทานอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัฎดีน บากา, อับดุลชาฟีย์ หมัดแสละ, ปรเมษฐ์ คงรังษี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อับดุลฮาลีม มามะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุไหงโกลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สามารถช่วยเหลือในการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเกร็ง หรือสั่น เช่น โรค พาร์กินสัน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารรถใช้กับเด็กที่อยู่ในช่วงเพิ่มทักษะพัฒนาการในการรับประทานอาหาร