โครงงานออกแบบปลอกคออัจฉริยะสำหรับช้างป่า เพื่อตรวจจับตำแหน่งและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า โดยใช้ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศสรัล ไชยภักดี, ณฐพงศ์ สาระบาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จำนวนช้างป่าไทยในประเทศไทยในปัจจุบันเหลืออยู่ที่น้อยมากโดยกระจายตัวอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งส่วนใหญ่ถูกจำกัดด้วยขนาดของพื้นที่ที่เล็กลงขึ้นเลื่อยๆ ถูกคุกคามด้วยการล่าของมนุษย์ และกิจกรรมอื่น ๆ ของมนุษย์ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ในปี 2564 ช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา เข้ามาหากินในพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนถึง 200-250 ตัว ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรอันนำไปสู่การปะทะกันระหว่างมนุษย์กับช้าง จนทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายทั้งคนและช้างป่า ทางผู้จัดทำจึงได้มีการเล็งเห็นปัญหาและจัดทำการออกแบบปลอกคออัจฉริยะเพื่อช่วยแจ้งเตือนตำแหน่งของช้างป่า การตรวจจับผู้บุกรุก และตรวจจับควันไฟเพื่อแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าเพื่อที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ทางผู้จัดทำจึงได้มีการเล็งเห็นปัญหาและมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดทำการออกแบบปลอกคออัจฉริยะเพื่อช่วยแจ้งเตือนตำแหน่งของช้างป่าและการตรวจจับอุปกรณ์บลูทูธบริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบบริเวณที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ ตรวจจับควันไฟเพื่อแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า และออกแบบระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายโดยใช้ Helium network เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลในระยะไกลได้โดยผ่านตัวกล่อง helium hosport และแจ้งเตือนเข้าเว็ปไซต์ของเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา อ.ท่าตะเกียบ ในการควบคุมและดูแลช้างป่าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดความเสียหายจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับมนุษย์