แท็บเล็ตและแอปพลิเคชันค้นหาหนังสือแก้ไขปัญหาในห้องสมุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติ์ธเนศ ผาติสว่างพันธ์, วัชรินทร์ บุราคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย วัฒนไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แท็บเล็ตและแอปพลิเคชันค้นหาหนังสือเพื่อแก้ปัญหาในห้องสมุดนี้ผู้จัดทำได้จัดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานที่ต้องการหาหนังสือในห้องสมุด

จากการศึกษาและค้นคว้าของผู้จัดทำผู้จัดทำตัดสินใจที่จะใช้ บอร์ด Raspberry pi4 เพื่อใช้ลงระบบปฏิบัติการ Android เนื่องจากบอร์ดตัวนี้นั้นสามารถลงระบบระบบปฏิบัติการ Android สามารถเชื่อมต่อกับจอระบบสัมผัสได้ และยังมีฟีเจอร์หลายๆอย่างที่สามารถทำได้เป็นอย่างดีดังนั้นนี่จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการสร้างแท็บเล็ตที่มีประสิทธาพ และสำหรับตัวแอปพลิเคชั้นที่ใช้ในการค้นหาหนังสือในห้องสมุดเรานั้นได้ตัดสินใจใช้ Flutter Framework ในการเขียนแอปพลิเคชันเนื่องจากว่าตัว Framework ตัวนี้นั้นได้ให้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเมื่อเทียบกับตัวอื่นและยังสามารถใช้ Cross-Platform ได้ไม่ว่าจะเป็น iOS Android Windows MacOS หรือแม้กระทั้ง Linux

โครงงานแท็บเล็ตและแอปพลิเคชันค้นหาหนังสือเพื่อแก้ปัญหาในห้องสมุด มีจุดหมุ่งหมายในการทำงาน โดยการนำตัว บอร์ด Raspberry pi4 มาใช้เป็น Hardware ของแท็บเล็ตและได้มีการใช้ Flutter Framework เพื่อใช้ในการเขียนแอปพลิเคชันสำหรับการค้นหาหนังสือ โดยเป้าหมายของผู้จัดทำโครงงานนี้ก็เพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้งานที่ต้องการหาหนังสือในห้องสมุด