กระถางปูนแคลเซียมจากวัสดุเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริชุดา จิตรัว, ชญานิษฐ์ เรืองดิษฐ์, นันทนุช ชุมแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระถางปูนเปลือย ปัจจุบันเป็นที่นิยม เพราะด้วยรูปลักษณ์ สี ที่มีความสวยงาม มีความแข็งแรง ทำให้กระถางปูนเปลือยมีราคาแพง มีน้ำหนักมาก และการใช้งานพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้น นำมาสู่ปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงหาวัสดุเหลือใช้ เช่น ถุงพลาสติก โฟม ฟิวเจอร์บอร์ด เปลือกหอย เพื่อทดลองประดิษฐ์กระถางปูนเปลือยที่มีน้ำหนักเบาลงและราคาถูกลง

ดังนั้น การประดิษฐ์กระถางปูนเปลือยจึงมีการนำปูนซีเมนต์จากเปลือกหอยมาใช้เพื่อลดการใช้ปูนซีเมนต์ เนื่องจาก เปลือกหอยประกอบด้วยสารจำพวกแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เหลือเป็นสารอื่น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบคล้ายกับปูนซีเมนต์ที่ได้จากการนำแคลเซียมคาร์บอเนตจากหินปูน และการนำ ฟิวเจอร์บอร์ด ถุงพลาสติก และโฟมมาใช้เป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์กระถางปูนเปลือยจึงทำให้ประหยัดต้นทุนและได้ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน ลดปริมาณขยะพลาสติก และโฟม