หนังมังสวิรัติจากยางและเส้นใยพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิกันต์ เฉลิมโชคปรีชา, ชลนิภา วิเชียรเกื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ อินทปัน, อุษา เพชรบ้านนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานที่จะมานำเสนอนี้ได้แรงบันดานใจมาจากการที่เห็นขยะเหลือใช้จากวงการแฟชั่นซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสิ่งเหล่านั้นทำมาจากวัสดุซึ่งย่อยสลายได้ช้า ทำให้พวกเราคิดจะนำวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้เร็วอย่างยางพาราที่เป็นผลิตภัณฑ์สำคัญของภาคใต้ และเส้นใยพืชจากไผ่ ที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมแต่กลับยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในปัจจุบัน มาแปรรูปให้เป็นแผ่นหนัง เพื่อใช้แท่นหนังเทียมและหนังสัตว์แท้ ในการทำเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ หรือเฟอร์นิเจอร์ โดยการนำเส้นใยมาถักเป็นผืนผ้าเพื่อใช้เป็นวัสดุเสริมแรง ต่อมาจึงนำไปเคลือบด้วยน้ำยางคอมปาวด์ แล้วทำการขึ้นรูป ซึ่งมีวิธีทำอยู่ 2 วิธี คือ การรีดและการบีบอัด โดยวิธีทำที่ต่างกันนี้เราทำเพื่อดูความแตกต่างของลวดลายของหนังที่ได้ ว่าวิธีที่ให้ลวดลายสวยเหมือนหนังแท้ที่สุด