การสกัดสาร CPP-ACP (Casein Phosphopeptide — Amorphous Calcium Phosphate) จากนมแพะ เพื่อส่งเสริมการคืนกลับแร่ธาตุสู่ผิวฟัน และช่วยป้องกันฟันผุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รินรดา สาเหล่, ฮามีม เจะโด, นิจัสมิน นิเดร์หะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทศพร โสมสิริพันธ์, มุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

CPP-ACP (Casein Phosphopeptide — Amorphous Calcium Phosphate) เป็นสารสกัดโปรตีนนมที่เต็มไปด้วยแคลเซียมหรือฟอสเฟต ช่วยยับยั้งการสูญเสียแร่ธาตุของฟันและส่งเสริมการคืนกลับของแคลเซียมสู่ผิวฟัน ทำให้ผิวฟันแข็งแรงขึ้น ซึ่งโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเเข็งที่ผิวเคลือบฟันในซี่ที่ไม่ใช้สารกับฟันซี่ที่ใช้สาร CPP-ACP ที่สกัดได้จากนมแพะ โดยใช้การทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ (Vickers Hardness Test) และอาจนำสารที่ได้มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในอนาคต