อุปกรณ์การรับประทานอาหารโดยไคโตซานสกัดจากเปลือกสัตว์ทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพัฒน์ ทองสีน้อย, นพอนันต์ อธิวงศ์พัฒนา, บวรนันท์ เก่งการช่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุรนันท์ คำบัวพา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะชีวภาพภายในชุมชนบางขุนเทียน อันเป็นปัญหาที่สำคัญของเขตบางขุนเทียนและนอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีสกัดสารไคโตซานจากเปลือกสัตว์ทะเล เพื่อต้องการแปรรูปขยะชีวภาพสู่การนำมาใช้ประโยชน์ โดยเราได้ไปสัมภาษณ์คนในชุมชนบางขุนเทียนเป็นจำนวน 8 ร้านค้า โดยมี 80 % ที่ไม่สามารถกำจัดขยะชีวภาพได้ แต่มีเพียง 20% ที่มีการนำขยะชีวภาพไปใช้ต่อ โดยทางเราจึงเลือกที่จะแก้ไขปัญหาด้านนี้สรุปผลการทำโครงงาน ครั้งนี้พบว่า เราได้เรียนรู้วิธีการสกัดสารไคโตซานจากเปลือกสัตว์ทะเล และการนำไคโตซานมาประยุกต์ทำอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารอีกด้วย เช่น ช้อน ตะเกียบ เป็นต้น