อุปกรณ์ช่วยสำหรับคนพิการทางการเห็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณวิชญ์ เข็มเพ็ชร์, ทยภณ นุชบุษบา, กิตติพัทธ์ ตันติโสภณพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตาภา กรัณย์ยศ, ยุรนันท์ คำบัวพา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นหมวกสวมใส่สำหรับผู้พิการทางสายตา มีลักษณะเป็นหมวก gap สีดำ ที่เป็นหมวกสำหรับนำทางไปอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กดึงข้อมูลจาก Google ขอ API ได้แก่ Google Distance และ Google Matrix Distance ซึ่งจำเป็นต้องใช้ Internet โดยการใช้ WiFi นั้นจะต้องใช้เน็ตของผู้พิการทางสายตาเองโดยผู้ดูแลจะเป็นผู้ปรับแต่งส่วนนี้ให้ ส่วนหมวกมี sensor คอยระวังสิ่งกีดขวางต่างๆที่ขวางการเดินของผู้พิการทางสายตา ที่สามารถจับได้เพียง 3-4 m เท่านั้นแต่มีกล้องจิ๋วที่ติดไว้บนกลางหมวกด้านหน้าของผู้ใส่ที่สามารถบันทึกเป็นภาพทำให้สามารถใช้ Image Processing โดยใช้บนบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะคอยระวังไม่ให้ชนกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สิ่งของ กำแพง รถ คน เป็นต้น และตัวอุปกรณ์นี้สามารถใช้คู่กับไม้เท้าที่ติด sensor ได้ พวกที่ไม้เท้าติด sensor วัดระยะห่างและองศามุม เมื่อผู้พิการทางสายตาเสียการทรงตัวจะแจ้งเตือนผ่านทางเสียงและส่งผ่านเสียงให้ผู้พิการทางสายตาและส่งสัญญาณ SOS ไปทาง WiFi ให้กับผู้ดูแล และตัวหมวกมีแล่งพลังงานเป็นแบตเตอรี่ขนาด 5000 mah