การศึกษาการผลิตร่มไคโตครามเพื่อการป้องกันเชื้อราและแสงยูวี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปูรณ์ ผานิตกุลวัฒน์, ภูริทัตตุ์ เลิศกิจไพศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์, พรพิมล ทองอุ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “การศึกษาการผลิตร่มไคโตครามเพื่อการป้องกันเชื้อราและแสงยูวี” มีแนวคิดมาจากการที่ผ้าครามเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีความสวยงามและเป็นที่นิยมของผู้คนมากมายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

อีกทั้งผ้าครามยังถูกนำมาผลิตเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมากมาย เช่น ร่ม กล่องกระดาษ เคสโทรศัพท์และอื่นๆอีกมากมาย แต่เนื่องจากผ้าครามเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติในการกันรังสียูวี เราจึงนำเอาสมบัติในข้อนี้ของผ้าครามมาศึกษาและพัฒนาเพิ่มประสิธิภาพเพื่อให้เหมาะแก่การนำมาใช้ทำร่มคือต้องมีทั้งความทนทาน ทนความร้อน ทนต่อแสงแดด มีคุณสมบัติที่กันน้ำและไม่ขึ้นรา โดยใช้ไคโตซานและนาโนซิงค์ออกไซด์