เครื่องอัจฉริยะแบบพกพาสำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญธร บุญญฤทธิ์, ศุภัช เชื้อบัณฑิต, ปภังกร กิตติศิริวัฒนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนั้นมีผู้พิการทางสายตาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทางทีมเราได้เห็นถึงปัญหาในการใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตา เช่น การเดินทางเท้าของผู้การทางสายตา มักมีภัยอันตรายที่คาดไม่ถึง ไม่ว่าจะรถจักรยานยนสวนผ่าน หรือ ผนังรั้วที่แหลมคมก็ตาม เราจึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้ชีวิตและสะดวกมากขึ้น ซึ่งนวัตกรรมนี้นี้จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการใช้ชีวิตแบบปกติได้มากยิ่งขึ้น

ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นระบบนวัตกรรมการสแกนเพื่อบอกสิ่งของที่ขวางหน้าของผู้พิการทางสายตา โดยฝังกล้องขนาดเล็กไว้ในเครื่อง และระบบจะทำงาน กดปุ่มเพื่อเริ่มใช้งาน เมื่อมีสิ่งที่กีดขวางอยู่บริเวณด้านหน้า ระแบบจะมีเสียงแจ้งเตือนออกมาเพื่อให้ผู้ใช้งานหลบหลีก และถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคืออะไรก็สามารถ กดปุ่มเพื่อสแกนและระบบจะทำการบอกว่าสิ่งนั้นคืออะไร สามารถใช้ได้ทั้งสิ่งของทั่วไปและ ยาสามัญประจำบ้าน ในการใช้ชีวิตคนเดียวสำหรับผู้พิการทางสายตา ตลอดจนพัฒนาระบบนิรภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุของผู้พิการทางสายตา คือเสียงไซเรนที่เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือ

โครงงานนี้จะพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและช่วยเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และยังสามารถใช้งานได้ง่ายพกพาสะดวก พวกเราหวังว่าการพัฒนานวัตกรรมนี้อาจจะเพิ่มโอกาสและช่องทางในการทำงานของผู้พิการทางสายตา รวมไปถึงเพิ่มความเท่าเทียมที่คนปกติมองว่าผู้พิการทางสายตาก็สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้