ถุงเพาะชำพืชย่อยสลายได้จากแผ่นฟิล์มมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรตริยาภรณ์ ภักดียุทธ, พิชชาภา พรรณะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์, พัชราภรณ์ วิชาสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากมันสำปะหลัง โดยที่ถุงเพาะชำที่เราจะทำขึ้นมานี้เราจะทำจากแป้งมันสำปะหลังที่ทำขึ้นมาเอง อุปกรณ์ที่ใช้คือ มันสำปะหลัง ที่ขูดมันสำปะหลัง ผ้าขาวบาง ตู้อบลมร้อน ตะเเกรง น้ำกลั่น กลีเซอรอล แม่พิมพ์