ถุงเพาะชำย่อยสลายได้และเพิ่มแร่ธาตุให้กับพืชจากกากกาแฟและเปลือกถั่วลิสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรงภรณ์ ภูประทาน, นันท์พนิตา ไชยดิลก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน การใช้ถุงเพาะชำที่ทำมาจากพลาสติก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยถุงพลาสติกที่ใช้การเพาะชำนี้ เป็นพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายด้วยตัวเองเนื่องจากเป็นสารสังเคราะห์ และเป็นวัสดุที่ไม่สามารถกำจัดได้ในระยะเวลาเพียงสั้นๆ หลายคนจึงหาวิธีกำจัด คือการเผาพลาสติก ซึ่งส่งผลให้เกิดสารพิษจากจากสารเคมีของพลาสติก ออกไปสู่ชั้นบรรยากาศ สู่การปนเปื้อนของแหล่งน้ำ แหล่งดิน รวมไปถึงอาหาร ซึ่งจะทำให้คนส่วนใหญ่ได้รับสารพิษจากการสูดดม ดื่มน้ำ และทานอาหารที่มีสารเคมีตกค้าง การลดปริมาณขยะพลาสติกด้วยการใช้พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือตามธรรมชาติ จัดเป็นแนวทางหนึ่งในการกำจัดขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ

กาแฟนับเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆในคนไทย แนวโน้มธุรกิจกาแฟเมืองไทย โดยเฉพาะตลาดกาแฟสดมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเปิดร้านกาแฟมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ที่ดื่มกาแฟ กาแฟที่นำมาชงจะต้องผ่านกรรมวิธีการคั่วและบดเอาเฉพาะส่วนของน้ำกาแฟ และสิ่งที่เหลือจากการบด คือ กากกาแฟ กากกาแฟ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตกาแฟสำเร็จรูปและกาแฟสด กากกาแฟมีสารสำคัญหลายชนิด โดยจะมี K, Mg มากเปลือกถั่วลิสง เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการบริโภคของคนเรา โดยสารสำคัญที่อยู่ในเปลือกถั่วลิสง คือ N ซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชการนำเอากากกาแฟและเปลือกถั่วลิสงมาผลิตเป็นถุงเพาะชำจึงนับว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสม เนื่องจากมีธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อพืช