การศึกษาประสิทธิภาพการทํางานร่วมกันของสารสกัดเพคตินและไลโคปีนในรูปแบบซอสหมัก เพื่อต้านอนุมูลอิสระและชะลอการเน่าเสียของเนื้อหมู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรชา พรมเวียง, ภาราดา เถาว์สิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาการทำงานร่วมกันของสารสกัดเพคตินและไลโคปีนในรูปแบบซอสหมักเพื่อต้านอนุมูลอิสระและชะลอการเน่าเสียของเนื้อหมู เนื่องจากอนุมูลอิสระเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของเนื้อหมู เช่น การเกิดการเหม็นหืนจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยซอสหมักจะมีส่วนผสมของเพคตินที่สกัดจากกระเจี๊ยบเขียวซึ่งจัดเป็นพืชที่มีเพคตินสูงนำมาสกัดด้วยน้ำกลั่น และสารไลโคปีนที่อยู่ในซอสมะเขือเทศที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ ชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ โดยนำมาผสมกันเพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระในอัตราส่วนการทำงานร่วมกันระหว่างผงเพคตินและซอสมะเขือเทศในอัตราส่วน 1:1 1:2 2:1 (w/v) โดยนำเนื้อหมูที่ไม่ได้หมักซอสหมักกับเนื้อหมูหมักซอสหมักที่มีผงเพคตินและซอสมะเขือเทศในอัตราส่วนต่างๆ ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และเปรียบเทียบค่า pH ของเนื้อหมู นำอัตราส่วนที่ดีที่สุดมาทำเป็นซอสหมักสำหรับเนื้อหมูในการต้านอนุมูลอิสระและชะลอการเน่าเสียของเนื้อหมู