เครื่องนวดอัจฉริยะโดยวัดค่าความตึงเส้นบริเวณข้อมือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา ภูตาคม, สุดาวดี ระวิสิทธ์, ปัณณวิชญ์ แก้วคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รมิตา พิมพะไสย์, วิทูลย์ ดอนพรทัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุกูลนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และในการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ยังต้องการอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย สะดวกสบาย และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้คนวัยทำงานที่ต้องการทุ่มเทเวลาไปกับการทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากไม่ดูแลสุขภาพให้ดีก็แลกมากับอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ เช่น การปวดกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือ ซึ่งนั่นสร้างปัญหาและอุปสรรคต่อการทำงานเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ล้วนใช้งานมือในการจัดการสิ่งต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่การขยับหยิบจับเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งยกของหนักเกินตัวทำให้เกิดเป็นภาระที่หนักเกินไป ก่อให้เกิดอาการปวดเมื่อย บวมที่บริเวณต่าง ๆ ของมือ ทั้งฝ่ามือ นิ้วมือ และข้อมือ อีกทั้งในกลุ่มของคนวัยทำงานยังมีปัญหาของโรคออฟฟิศซินโดรมที่มีอาการปวดในบริเวณต่าง ๆ ของร่างกายรวมทั้งบริเวณข้อมือ ทำให้ลดประสิทธิภาพในการทำงานลง ซึ่งถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง การรักษาอาการเหล่านี้ก็คือซื้อยามารับประทาน ทา เพื่อลดอาการ หรือทำตามการแนะนำของแพทย์

ทีมพัฒนาจึงได้ออกแบบครื่องนวดอัจฉริยะโดยวัดค่าความตึงเส้นบริเวณข้อมือเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายและใช้งานเครื่องนวดที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งนอกจากจะไม่เสียเวลาแล้ว ยังนวดผ่อนคลายพร้อมกับทำกิจกรรมอื่นไปได้อีกด้วย