ระบบศึกษาการชนใน 2 มิติแบบแสดงค่าตามเวลาจริง (real-time) บนสนามลดแรงเสียดทาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรมี วัชรีบำรุง, กิตติภพ วิจักษณกุล, อาศิส อัศวบุญญาเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมพร บัวประทุม, เลาขวัญ งามประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรากฏการณ์การชนกันของวัตถุ นับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปในชีวิตประจำวันของเรา ทั้งการตอกตะปู การตีลูกปิงปอง การเตะลูกฟุตบอล การเล่นสนุกเกอร์ การเล่นฮอกกี้ การชนกันของรถยนต์ การยิงปืน การระเบิด หรือแม้กระทั่งในระดับเล็กๆอย่าง การชนกันของอะตอม และในระดับใหญ่ๆอย่าง การชนของอุกกาบาต เป็นต้น การที่เราจะเข้าใจปรากฏการณ์เหล่านี้ เราก็จำเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องของโมเมนตัมเสียก่อน ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงต้องการพัฒนาชุดทดลองเพื่อใช้ในการศึกษาการชนในระนาบ 2 มิติในสภาพไร้แรงเสียดทาน(อาศัยการปล่อยลมในแนวตั้งฉากเช่นเดียวกับชุดทดลองการศึกษาการชนใน 1 มิติ) โดยสามารถวัดค่าต่างๆ และแสดงผลออกมาได้อัตโนมัติ ผ่านโปรแกรมที่ใช้ในการติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุตามเวลาจริง (Real-time) ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้เรียนสามารถทำการทดลองได้ด้วยตัวเอง และจะส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องโมเมนตัม และการชนใน 2 ระนาบมิติมากขึ้น