อุปกรณ์เสริมแว่นตาอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีโชค วิไลพิทักษ์วงศ์, นวชาต วุฒิพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Smart Glass เป็นคอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้ (Wearable Computer) ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Ubiquitous Computing หรือการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ทุกที่ทุกเวลา โดยถูกออกแบบสำหรับสวมใส่แทนแว่นตาหรือร่วมกับแว่นตา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองผ่านจอภาพในการใช้งานตลอดทั้งวันที่จะแสดงผลเป็นภาพซ้อนอยู่เหนือสิ่งที่ผู้ใช้จะมองเห็นจริง (Augmented Reality) ในรุ่นปัจจุบัน Google Glass จะมีจอภาพอยู่เหนือตาข้างขวา จึงสามารถใช้ตาขวามองจอภาพได้ตลอดเวลาใช้ระบบปฏิบัติการ Android ด้านหน้ามีหน้าจอแสดงผลเล็กๆ ซึ่งตัวหน้าจอนี้จะอยู่ติดกับตัวแว่นไม่สามารถแยกออกจากกันได้ จากการ Design Smart Glass ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานชีวิตประจำวันของเรา การใช้งานตลอดทั้งวันนั้นผู้คนที่ไม่เคยชินกับการใส่แว่นตานั้นอาจจะมีการมึนเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจาก Smart Glass ขาแว่นทั้งสองถูกออกแบบมาในลักษณะที่แตกต่างกันจึงทำให้ผู้ใส่เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการเนื่องจากความไม่สมดุลของตัวแว่นตาดังนั้นทางเราจึงสนใจในปัญหานี้