กระถางต้นไม้จากคาร์บอนบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรญา กลมสัมฤทธิ์, ผกายมาศ สัตนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารณี ไชยเวช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันคนในสังคมส่วนใหญ่ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานกับห้องทำงานที่อาจมีความอับชื้นที่อาจมีความอับชื้นเพราะอากาศถ่ายเทไม่สะดวก อันก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขาพทั้งสิ้นผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นปัญหา จึงเกิดความสนใจเกิดความสนใจในการศึกษาค้นคว้าในการช่วยลดปัญหา เเละได้เล็งเห็นประโยชน์ของถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์ ซึ่งถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์มีคุณสมบัติช่วยดูดซับคลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้า เเละยังช่วยฟอกอากาศดูดกลิ่น ความชื้น เเละปล่อยประจุลบทำให้สมองปลอดโปร่งโลหิตหมุนเวียนสะดวก ผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะนำมาทำกระถางต้นไม้สามารถนำมาวางตกเเต่งบนโต๊ะทำงานเเทนกระถางต้นไม้ธรรมดาที่ใช้วางตกเเต่งทั่วไป ซึ่งหากนำมาวางหน้าจอทีวี คอมพิวเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า จะช่วยดูดซับคลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้า ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เเละวัสดุที่นำมาใช้ก็เป็นวัสดุเหลือใช้ตามธรรมชาติ จึงเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ตามธรรมชาติมาเเปรรูปให้เกิดประโยชน์โดยผ่านกระบวนการ