การพัฒนารองเท้านับก้าวเพื่อใช้ในการคำนวณแคลอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรนลิน สักรอ, สุพิชฌาย์ ไตรวีระกุล, ปรียาภรณ์ จีระฐานุพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์, พิเชษฐ์ กัลป์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ การออกกำลังกายบางประเภทใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายค่อนข้างมากและจากสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้เราไม่สามารถไปออกกำลังกายในที่สาธารณะได้หรือร่วมกับผู้อื่น

จากการสังเกตกีฬาในแต่ละประเภท ทางคณะผู้จัดทำพบว่าการวิ่งและการเดินเป็นวิธีการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งที่ทำได้ทุกที่ทุกเวลา คณะผู้จัดทำจึงคิดค้นรองเท้านับก้าวที่สามารถคำนวณแคลเลอรี่ได้ เพื่อที่จะทราบได้ว่าในหนึ่งวันร่างกายของเราเผาผลาญพลังงานไปมากน้อยเพียงใด โดยการนำเอาเซนเซอร์วัดความเอียงมาติดไว้กับรองเท้าเพื่อนับก้าว ซึ่งแสดงผลจำนวนก้าวและแคลเลอรี่ออกทางหน้าจอ OLED และชุดอุปกรณ์นี้สามารถนำเอาไปติดที่รองเท้าคู่อื่นที่เราต้องการจะติดได้ ไม่ว่าจะเป็น รองเท้ากีฬา รองเท้าแตะ เป็นต้น