ศึกษาสารเคมีที่ทำให้เกิดกลิ่นคาวในไข่ และศึกษาความสัมพันธ์ของกลิ่นคาวกับอาหารโดยใช้เป็ดเป็นตัวอย่าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟิรดาวส์ ยะผา, ตักวา แมยู, อารอมีย์ อาแด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อูไบดิลลาห์ อัลอุมรีย์, มูฮัมหมัดริฎวาน สมานุรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไข่เป็ด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สารอาหารในไข่เป็ดปริมาณ 1 ฟอง มีพลังงานทั้งหมด 185 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 12.8 กรัม คาร์โบไฮเดรต 1.5 กรัม ไขมัน 13.8 กรัมและไข่เป็ดยังมีโปรตีน ไขมัน คลอเลสเตอรอล โอเมก้า3 ธาตุเหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี12 มากกว่าไข่ไก่ แต่ด้วยไข่เป็ดมีกลิ่นคาว จึงได้ทำการศึกษาพบว่ามีสารที่ชื่อว่า Trimethylamine ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นคาวในไข่เป็ด จึงต้องมีกระบวนการลดกลิ่นคาวก่อนไปทำอาหาร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าสารเคมีชนิดใดที่ทำให้เกิดภาวะกลิ่นคาวในไข่และอาหารที่เป็ดบริโภคเข้าไปนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกลิ่นคาวของไข่เป็ดหรือไม่

โดยวิธีการการนำไข่เป็ดพันธุ์กากีแคมเบลล์ไปผ่านกระบวนการสกัดโดยวิธีการ Hight performance liquid chromatography (HPLC) ให้ได้สาร Trimethylamine (TMA) เพื่อนำไปเปรียบเทียบตามการควบคุมอาหารแต่ละกลุ่ม ได้แก่ ตาสับปะรด รำข้าว หยวกกล้วย หอยเชอรี่ กากน้ำตาล ซึ่งอาหารทั้งหมดนำไปสกัดเพื่อหาสารด้วยกระบวนการ High Performance liquid chromatography (HPLC)

ซึ่งผลจากการศึกษาสามารถนำไปเป็นแนวทางและเป็นฐานข้อมูลให้เกษตรกรและผู้ประกอบการนำไปใช้ต่อไป