ฟองน้ำล้างจานที่ลดการสะสมของแบคทีเรียจาก Catechin ในเปลือกมะม่วง (Mangifera indica)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นะอีมมุลลอฮ วามะ, อามีรูน ปาเเดปูเตะ, มูฮัมหมัดรออีส นอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัดริฎวาน สมานุรัตน์, อูไบดิลลาห์ อัลอุมรีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟองน้ำล้างจานที่อยู่ภายในห้องครัวเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ภายในบ้าน เนื่องด้วยมีการสัมผัสกับเศษอาหาร และยังสามารถซึมซับน้ำได้ดีอยู่ตลอดเวลา ฟองน้ำล้างจานมีเซลล์แบคทีเรีย หลายพันล้านเซลล์ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ เทียบเท่าได้กับจำนวนแบคทีเรียที่คาดว่ามีอยู่ในอุจจาระของมนุษย์ เปลือกมะม่วงเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตาสหกรรมมะม่วงแปรรูป มีปริมาณหลายพันตันต่อปี ภายในเปลือกมะม่วงมี Catechin เป็นฟลาโวนอลที่เกิด ขึ้นตามธรรมชาติซึ่งเป็น อยู่ในกลุ่มย่อยของโพลีฟีนอล ซึ่งเป็นสารทุติยภูมิชนิดหนึ่งที่ให้บทบาทต้านอนุมูลอิสระ และยังสามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก และ แบคทีเรียแกรมลบ เพื่อเพิ่มความเสถียรของ Catechin ต้องทำให้เป็นอนุภาคนาโน ด้วยการรวมกับ คอปเปอร์(II)ไนเตรต ก่อนจะนำไปเคลือบกับฟองน้ำเซลลูโลส เพื่อลดจำนวนแบคทีเรียสะสมในฟองน้ำล้างจาน