ผลของนาโนอิมัลชันจากน้ำมันหอมระเหยขมิ้นชันในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Microsporum canis

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญรดา น้ำเงินสกุลมี, วนัชพร เกิดไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนานาโนอิมัลชันจากน้ำมันหอมระเหยขมิ้นชัน เพื่อไปยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Microsporum canis ซึ่งในปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงเเมว เเละเชื้อราดังกล่าวสามารถเเพร่มาสู่คนได้