การศึกษาแนวทางการดูแลช่องปากในเด็ก ด้วยลูกอมที่ไม่ทำให้ระคายเคืองในช่องปาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรวินท์ ทิมัน, ณภัทร เกียรติไชยากร, กรณ์ณัฐนัย นามสาธิมาพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยกร สร้อยมะโน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำความสะอาดช่องปากเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพราะหากขาดการดูแลทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพแล้วนั้นจะส่งผลเสียตามมามากมายเช่น ฟันผุ คราบหินปูน อาการเสียวฟัน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กที่ยังขาดความรับผิดชอบในการดูแลช่องปากของตัวเอง ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ โดยวิธีการศึกษาและคิดค้นลูกอมที่เคลือบสารทำความสะอาดช่องปากเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลช่องปากในเด็กรูปแบบใหม่ โดยการออกแบบเพื่อดึงดูดเด็กด้วยการทำสิ่งนี้ให้ออกมาคล้ายขนมทั้งรูปร่างและรสชาติ นอกจากนี้ลูกอมจะต้องไม่มีรสสัมผัสที่ระคายเคืองเหมือนยาสีฟันผู้ใหญ่ โดยสารหรือส่วนผสมที่เราใช้คือสารป้องกันฟันผุแต่เราจะนำสารที่ทำให้ซ่าออกอีกทั้งเพิ่มลดหวานและกลิ่นขนมตามที่เด็กๆ ชอบ ในส่วนของการออกแบบจะออกมาในรูปของลูกอมที่บรรจุสารทำความสะอาดฟันด้านในโดยเมื่ออยู่ในปากระยะนึงจะผิวด้านนอกจะละลายให้สารด้านในออกมาทำความสะอาดและสามารถกลืนได้ โดยสรุปคือลูกอมที่เคลือบสารทำความสะอาดช่องปากออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาโดยการออกแบบและรสสัมผัสที่เป็นมิตรต่อเด็ก โดยเราคาดหวังว่าโครงการนี้จะเปนส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทางช่องปากในวัยเด็กที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้ทั่วไป