สเปรย์สมุนไพรกำจัดมดจากข่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี สมุทรเขตร์, ณัฐพงศ์ โตสุนัน โตสุนัน, เพ็ญนภา คำเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชฎาภรณ์ ปัญญานวล, ธัญกร กิตติจริยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ปัญหาที่ทุกครัวเรือนได้ประสบพบเจอจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาประจำครัวเรือน คือปัญหาเกี่ยวกับ “มด” ที่มาทำรัง ไล่กัดกินอาหาร สร้างความรำคาญใจให้กับผู้อาศัย ซึ่งหนึ่งในสมาชิกของทีมวิจัยได้ประสบปัญหาที่มดหลากหลายชนิดเข้ามาทำรังในบ้านหรือสร้างความน่ารำคาญใจในบ้าน โดยทั่วไปวิธีการกำจัดมดหรือแมลงนั้นมีหลายรูปแบบ อาทิ การใช่สเปรย์กำจัดมด การใช้ชอล์คกำจัดหมด หรือการใช้แป้งโรยตามบริเวรทางมดเดิน ทั้งนี้วิธีการกำจัดมดได้อย่างรวดเร็วและเป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ การใช้สารเคมี หรือสเปรย์กำจัดมด แมลงที่จำหน่าย หา ซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด

แต่ทั้งนี้ การใช้สารเคมีกำจัดมดนั้นเป็นอันตรายต่อคนในบ้าน ส่งผลต่อระบบการหายใจและพืชผักต่างๆ ดังนั้นทีมวิจัย จึงเลือกทดลองใช้วิธีธรรมชาติ โดยการนำสมุนไพรต่างๆตามท้องถิ่นหรือชุมชนที่อยู่ มาทำเป็นสเปรย์เพื่อไล่มดหรือแมลงเล็กๆแทน การเเลือกที่จะใช้สมุนไพรแทนสารเคมีนั้น มีจุดประสงค์เพื่อไล่มดที่มาก่อความรำคาญให้คนในบ้านและสมุนไพรนั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนและพืชผลต่างๆ

ซึ่งมดที่ทีมวิจัยได้ไปสำรวจ ส่วนใหญ่เป็นมดดำ ซึ่งสมุนไพรที่ใช้ในการทดลองนั้นมีสรรพคุณมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่มดชนิดต่างๆกลัว เช่น ขิง ข่า มะกรูด ขมิ้น กานพลู ใบตะไคร้ เปลือกมะนาว และบอระเพ็ด

พืชสมุนไพรเหล่านี้หาได้ง่ายตามท้องถิ่นหรือชุมชนที่อยู่ของผู้จัดทำโครงงาน มดดำมักจะอยู่ภายในครัว

หรือกองขยะ ดังนั้นสเปรย์ข่าที่ผู้จัดทำโครงงานได้ใช้ทดลองนั้น เมื่อนำมาฉีดบริเวณที่มดดำอยู่และบริเวณอาหารที่เราตั้งไว้ ผลที่ได้คือไม่มีมดรบกวนภายในบ้าน เพราะกลิ่นของข่าฉุน ทำให้มดไม่เข้าใกล้ จึงทำให้แต่ละครัวเรือนอยู่อย่างมีความสุขได้