สารเคลือบไข่ต้มกันเสียด้วยวาสลีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญชนก ศรีวิทัศน์, กิรณา ศรียาภัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญเนตร เสวตโสธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการถนอมอาหารมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากภูมิศาสตร์ในการดำรงชีวิตที่มีความหลากหลาย และการคิดค้นต่างๆของมนุษย์ทำให้เกิดการถนอมอาหารที่สามารถนำอาหารชนิดต่างๆมายืดระยะเวลาในการคงสภาพ

ในสังคมการถนอมอาหารถือเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอาหารประเภทต้ม เช่นไข่ต้มเป็นเมนูพื้นฐานที่แพร่หลายทั่วโลก เป็นเมนูง่ายๆแต่มีระยะเวลาในการเก็บรักษาที่สามารถเก็บรักษาได้น้อย

จากการสังเกตลักษณะเฉพาะของสภาพผิวของไข่ไก่ และกลไกการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และทางกายภาพหลาย การลดลงของไขเคลือบเปลือกไข่ ทำให้เกิดการผ่านเข้าออกของน้ำและแก๊ส ทางรูเปลือกไข่ การเก็บไข่ในตู้เย็น ไข่มักดูดกลิ่นต่างๆ ในตู้เย็นเข้าไปเก็บไว้ด้วย ทำให้บางครั้งไข่มีกลิ่นผักผลไม้ หรืออาหารที่อยู่ในตู้เย็นได้ และการที่ไข่แดงมีโปรตีนสูงซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของแบคทีเรีย

ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำวาสลีนที่มีสมบัติเป็นพาราฟิน การที่เราใช้สารเคลือบผิวเปลือกไขจะช่วยลดปริมาณช่องของเปลือกที่เสื่อมสภาพและช่วยป้องกันเชื้อแบคทีเรียเข้าทำลาย จึงทำให้สามารถยืดอายุการเก็บไข่ต้มไว้ได้ยาวนานขึ้น