แคปซูลถ่านกัมมันต์กักเก็บน้ำมันหอมระเหยสกัดจากพืชสมุนไพรไทยสำหรับลดความเครียด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพลิน คุณาพรชัยพงศ์, ระวีร์วัชร์ เชาวนพูนผล, อลิษา โธมัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิดาการ ศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณและองค์ประกอบทางเคมีส่งผลต่อการตอบสนองทางอารมณ์ โดยผ่านการรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้แก่ เหง้าขิง ขมิ้น ใบโหระพา และผิวผลมะกรูด เป็นต้น มีสารสำคัญ คือ ลินาลูออล (Linalool) สามารถสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยที่มีกลไกออกฤทธิ์ต่อประสาทสัมผัสด้านกลิ่นสำหรับบำบัดความเครียดที่เป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดโรคต่างๆ เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้มีคุณสมบัติที่ระเหยง่าย สลายตัวเร็ว ทำให้ระยะเวลาการใช้งานสั้น การนำน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้มากักเก็บในถ่านกัมมันต์ที่มีความพรุนตัวสูง ร่วมกับกระบวนการ "เอนแคปซูเลชัน" (Encapsulation) ห่อหุ้มน้ำมันหอมระเหยด้วยพอลิเมอร์เป็นชั้นบางๆ ให้อยู่ในรูปของแคปซูลขนาดเล็ก ตั้งแต่ 1 ไมครอน จนถึง 1,000 ไมครอน ทำให้สามารถกักเก็บน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทยช่วยยืดอายุการใช้งานที่นานขึ้นและมีประสิทธิภาพในการคายซับที่ดี ส่งผลต่อคุณสมบัติที่มีประโยชน์สามารถพัฒนาประยุกต์เป็นนวัตกรรมลดความเครียดและผ่อนคลายได้