การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและพริกเพื่อใช้ลดอาการอักเสบและรักษาแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญะ รัตนบุณฑริก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิไลลักษณ์ อานิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด จากเปลือกมังคุด และ พริก ต่อการลดการอักเสบ รักษาแผล และช่วยลดอาการเข่าอักเสบ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทย เพื่อช่วยในการรักษาแผล และช่วยลดอาการอักเสบบริเวณเข้าหรือตามข้อต่อต่างๆได้

เนื่องจาก สมุนไพรไทยต่างๆ เช่น เปลือกมังคุด และพริก มีสรรพคุณในเรื่องของการรักษาแผล และลดอาการอักเสบ ใบพริกยังสามารถลดอาการบวมได้ดีอีกด้วย เนื่องจากเปลืกมังคุด และ พริกมีสาร แทนนิน ที่ช่วยในการสมานแผล ทำให้แผลแห้งและ หายเร็ว