การตรวจสอบความสมมาตรเชิงระบบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤดิศักดิ์ เกียรติ​วิวัฒ​น​กู​ล, ไตรภพ มหิธิธรรมธร, ตรีมูรติ ชีชะวา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกศินี เพ็ชรรุ่ง, เอื้ออารีย์ จานทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาแนวคิดของระบบและแผนภาพเอฟเฟคระหว่างสมการกลศาสตร์นิวตัน และ กฏของโอห์มจากพลศาสตร์ไฟฟ้าคลาสสิค ซึ่งจะตรวจสอบความสมมาตร โดยการหาผลเฉลยแบบไม่เอกพันธ์จากนั้นจะตรวจสอบทฤษฏีของลีย์ในการตรวจสอบถึงความสมมาตรและมีการแปลงของกรุปลีย์