การทดลองชะลอการเหี่ยวของดอกกุหลาบจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐานิกา ร่างสม, พัชรวรรย์ ปรีเปรม, ดวงนภา จิตรน้อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชะลอการเหี่ยวของดอกกุหลาบโดยใช้พืชที่มีส่วนประกอบของสารฟีนอล ตะไคร้ กระเทียม ขิง

นำมาคั้นเอาน้ำและผสมน้ำตาลลงไป จากนั้นแช่กุหลาบไว้ บันทึกผลและดูว่าพืชชนิดไหนที่มีประสิทธิภาพในการชะลอการเหี่ยวของดอกกุหลาบได้ดี