เครื่องผลิตเส้นใยพลาสติก ( filament) จากฝาขวดพลาสติกสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D printer)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริย์เมตา ฤทธิเดช, พรรณโสภา พันน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ แก้วภราดัย, กชกร ล่ามสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากขวดพลาสติกเป็นขยะที่พบมากในปัจจุบัน ซึ่งขยะขวดพลาสติกเป็นสาเหตุนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ขวดพลาสติกจะมีส่วนฝาที่เป็นพลาสติกประเภท PP (Polypropylene) เป็นพลาสติกประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยพลาสติกประเภท PP จะมีคุณสมบัติพิเศษคือ ทนความร้อน คงรูป และเหนียว

เส้นใยพลาสติก (filament) คือ เส้นพลาสติกสำหรับเครื่องพิมพ์ 3มิติ (3D printer) เครื่องพิมพ์ 3มิติ เป็นนวัตกรรมการพิมพ์ที่ทำให้งานที่เราคิดหรือออกแบบไว้ ถูกผลิตออกมาได้อย่างสมจริงมีรูปลักษณ์ สามารถจับต้องได้

เครื่องบดพลาสติกเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบดพลาสติกให้มีขนาดเล็กลง และเครื่องรีดพลาสติกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอัดรีดพลาสติกให้เป็นเส้น

จากข้อมูลข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตเส้นใยพลาสติกจากฝาขวดพลาสติก สำหรับเครื่องพิมพ์ 3มิติ โดยมีกระบวนการทำคล้ายกับเครื่องบดและอัดรีดพลาสติก เพื่อเป็นการนำขยะฝาขวดพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด