เปรียบเทียบจำนวนไมโครพลาสติกแต่ละชนิดที่พบในปลาบริเวณเกาะหลีเป๊ะฝั่งหาดพัทยาและฝั่งหาดซันไรซ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิวิมล ชมเชย, กุลทรัพย์ ช่วยเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุลยา สามัญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันพบปัญหาเกี่ยวกับพลาติกที่มีมากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น บริเวณชายหาดต่างๆ ซึ่งพลาสติกนั้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และสิ่งมีชีวิตคิดว่าพลาสติกนั้นเป็นอาหารและกินเข้าไป ทำให้ไม่สามารถย่อยได้และเกิดการอุดตันของทางเดินอาหาร หรือพลาสติกบางรูปทรงอาจไปเกี่ยวอวัยวะหรือตัวของสัตว์ ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ซึ่งเสี่ยงต่อชีวิตของสัตว์ทั้งบนบกและในน้ำ แต่ยังมีภัยอีกรูปแบบหนึ่งจากพลาสติก ที่เรียกว่าไมโครพลาสติก ซึ่งไมโครพลาสติก สามารถดูดซึมสารพิษที่มีอยู่ในทะเลมาสะสมไว้ ดังนั้นยิ่งอยู่ในน้ำทะเลนาน ไมโครพลาสติกจะมีความเป็นพิษเพิ่มสูงขึ้น เมื่อไมโครพลาสติกเหล่านี้ปนเปื้อนในแม่น้ำลำธาร ทะเลและมหาสมุทร ไม่เพียงส่งผลต่อระบบนิเวศ ยังเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารโดยผ่านสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ก่อนจะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ซึ่งไมโครพลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คือ Primary Microplastics ซึ่งถูกผลิตขึ้นโดยตรงจากโรงงานตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และอีกประเภทหนึ่งคือ Secondary Microplastics เกิดจากการที่พลาสติกขนาดใหญ่แตกหักหรือผุกร่อนจากคลื่น แสงอาทิตย์ หรือแรงบีบอัด จนกลายเป็นชิ้นเล็กๆ ดังนั้นพวกเราจึงได้คิดจัดทำโครงงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนไมโครพลาสติกแต่ละชนิดที่พบในปลาบริเวณเกาะหลีเป๊ะฝั่งหาดพัทยาและฝั่งหาดซันไรซ์เพื่อเปรียบเทียบว่าในเกาะที่มีนักท่องเที่ยวเยอะและแบ่งออกเป็นสองหาดบริเวณฝั่งใดจะมีการพบไมโครพลาสติกมาก เพราะเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ว่าบริเวณนั้นสามารถนำสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณนั้นไปประกอบอาหารได้หรือไม่